Terug naar overzicht
± 0 min

Vrachtwagenongevallen verantwoordelijk voor ernstige letselschade slachtoffers

Vrachtwagen zijn natuurlijk niet meer weg te denken uit ons straatbeeld en zeker niet van snelwegen. Deze transportsector zorgt er immers voor dat vervoer van en naar havens kan plaatsvinden, zorgt voor bevoorrading van supermarkten en andere winkels, zodat wij allen 'gemakkelijker' onze boodschappen kunnen doen. Het transport vindt plaats op binnenwgen, maar hoofdzakelijk worden de meeste kilometers op snelwegen gereden.

Op onze site letselschade.nl wordt zeer regelmatig aandacht besteed aan onderzoeken welke betrekking hebben op verkeersveiligheid. Hierdoor worden onze wegen veiliger. Het is wel eens goed, stil te staan bij het aantal letselschade slachtoffers en doden welke een direct verband houden met ongevallen met vrachtwagens. Is bij een ongeval op een snelweg een vrachtwagen betrokken, dan is het opvallend dat er vaak vel letselschade slachtoffers te betreuren zijn. Ieder jaar vallen ongeveer 23 doden en 105 ernstige letselschade slachtoffers. De lichtgewonden zijn hierbij niet geteld. In totaal vinden ruim 1000 vrachtwagenongevallen op snelwegen plaats. Hierbij zijn dus de ongevallen op binnenwegen buiten beschouwing gelaten. Dit cijfer is afkomstig van de Stichting Incident Management Vrachtauto's die in 2011 1030 vrachtwagenongevallen registreerde waarbij een berger moest worden ingeschakeld.

Ondanks de crisis in Nederland is de verwachting dat het personenvervoer en het vrachtvervoer op snelwegen ook de komende jaren blijft groeien. De verwachting is dat tussen de jeren 2010 en 2020 het personenvervoer met 20% tot 46% toeneemt en bij het vrachtvervoer verwacht men een stijging tussen de 4% en 38%. Dit betreft al een bijstelling ten opzichte van de verwachtingen voor de crisis.

Uit onderzoek is gebleken, hoewel dit ook wel werd vermoed, maar nimmer met cijfers werd gestaafd, dat verreweg de meeste letselschade slachtoffers vallen in de voertuigen waarmee een vrachtwagen in botsing is gekomen. 80% van de inzittenden die letsel hebben opgelopen bevonden zich in een bestelbus of personenauto. De ongevallen hebben vaak een forse impact op de bestuurders van een vrachtauto, ookal hebben zij, in bepaalde gevallen, zelf geen schuld aan het ontstaan van de aanrijding.

Aldus de Onderzoeksraad voor Veiligheid onderscheiden vrachtwagenongevallen zich van de meeste andere ongevallen doordat zij, zogezegd, arbeidsgerelateerd zijn. Met andere woorden, zij vinden plaats terwijl de vrachtwagenchauffeur zijn werk doet. Dit betekent dus dat niet alleen de vrachtwagenchauffeur, maar evenzo zijn werkgever, een grote verantwoordelijkehid dragen bij het voorkomen van vrachtwagenongevallen.

In het onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid wordt antwoord gegeven op de vraag welke factoren van invloed zijn op het ontstaan en de ernst van de afloop van het vrachtwagenongeval op snelwegen en welke partijen hiervoor verantwoordelijk zijn en wat hun rol hierin is. Immers het is de wens van iedereen het aantal letselschade slachtoffers te doen dalen door het verbeteren van de verkeersveiligheid.