Terug naar overzicht
± 0 min

Wat betekent de miljoenennota voor letselschadeslachtoffers?

De Miljoenennota die op Prinsjesdag werd gepresenteerd, lijkt gunstig uit te pakken voor letselschade slachtoffers. Overall stelt het kabinet meer geld beschikbaar voor veiligheid en justitie en zorg.

Dit zijn de 9 onderwerpen uit de Miljoenennota waarvoor (meer) geld beschikbaar komt en die van invloed kunnen  zijn op letselschadeslachtoffers:

1. Veiligheid en Justitie

Vanaf 2017 krijgen Veiligheid en Justitie er volgens de Miljoenennota structureel 450 miljoen euro bij. Daarvan gaat 221 miljoen naar de politie. Daarnaast is er 10 miljoen euro extra beschikbaar voor wijkagenten. 20 miljoen euro wordt vrij gemaakt voor versterking van het vreemdelingentoezicht en betere grenscontrole.

2. Terrorismebestrijding

Voor de bestrijding van terrorisme is er volgens de Miljoenennota 10 miljoen euro beschikbaar. Dit loopt op tot 22 miljoen euro in 2019. De politie-eenheid Dienst Speciale Interventies (DSI), waarop sinds de verhoogde dreiging groot beroep is gedaan, wordt hiermee versterkt en de uitwisseling van informatie wordt verbeterd.

3. Bestrijding (cyber)criminaliteit

Het Openbaar Ministerie krijgt er er volgens de Miljoenennota 13 miljoen euro bij. Dit loopt op tot 19 miljoen euro in 2019. Dat wordt onder meer besteed aan de aanpak van (cyber)criminaliteit en bijvoorbeeld geweldsmisdrijven.

4. Kwaliteitsverbetering rechtspraak

Voor verbetering van de kwaliteit van de rechtspraak komt er er volgens de Miljoenennota structureel 35 miljoen euro bij. Indien letselschadeslachtoffers deze hulp van bijvoorbeeld een letselschade advocaat nodig hebben, dan zal die beschikbaar blijven.

5. NIP-test voor zwangere vrouwen

In de Miljoenennota staat dat alle zwangere vrouwen kunnen vanaf april 2017 een NIP-test laten doen om te laten vaststellen of hun ongeboren kind het syndroom van Down of een andere aangeboren aandoening heeft. Daarvoor is 26 miljoen gereserveerd. Voor de test wordt vanaf april wel een eigen bijdrage van 175 euro gevraagd.

6. Langdurige zorg ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Voor deze kwetsbare groep staat een bedrag van 200 miljoen euro extra opgenomen in de Miljoenennota. De geplande bezuiniging van 500 miljoen euro op de zorg in verpleeghuizen en instellingen voor gehandicapteninstellingen vervalt daarmee. Wanneer letselschadeslachtoffers deze vormen van hulp nodig hebben, dan kunnen ze daar in 2017 aanspraak op blijven maken

7. Eigen risico en eigen bijdrage

Het eigen risico blijft met 385 euro gelijk aan afgelopen jaar.
De eigen bijdrage voor zorg en ondersteuning die chronisch zieken en gehandicapten via de gemeenten ontvangen, gaat omlaag. Het kabinet trekt daar 50 miljoen euro voor uit.

8. Wijkverpleegkundige zorg

Er gaat 180 miljoen euro meer naar de wijkverpleegkundige zorg. Indien letselschadeslachtoffers hulp en zorg van een wijkverpleegkundige nodig hebben, dan zal die in hogere mate beschikbaar zijn.

9. Opvang verwarde personen

Voor de opvang van verwarde personen komt elk jaar 30 miljoen euro extra beschikbaar. Indien letselschadeslachtoffers deze hulp nodig hebben, dan zal die waarschijnlijk in hogere mate beschikbaar zijn.

 

Gratis hulp en advies
Wij beantwoorden graag uw vragen over letselschade voorbeelden, het claimen van smartengeld of het inschakelen van een letselschadebureau. Bel onze helpdesk gratis op 0880 - 112 130. Wij zijn maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:30 telefonisch bereikbaar. Buiten openingstijden kan u uw schade melden via het contactformulier. Wij nemen dan binnen 1 werkdag contact met u op.