Terug naar overzicht
± min

Wat is de hoogte van smartengeld na een aanrijding? 7 vragen over smartengeld

Heeft u letsel opgelopen na een aanrijding of ongeval? Grote kans dat u aanspraak kunt maken op een immateriële vergoeding, ofwel: smartengeld voor de pijn en (psychische) ongemakken in het dagelijks leven. Onze redactie beantwoordt 7 vragen over smartengeld na een aanrijding of ongeval.

#1 Wat is smartengeld?

Smartengeld is een vergoeding voor immateriële schade als gevolg van een aanrijding, ongeval of mishandeling. Denk aan leed, pijn en gederfde levensvreugde als gevolg van het letsel.

#2 Wie komen in aanmerking voor smartengeld?

In Nederland kun je alleen als letselschade slachtoffer smartengeld eisen. Je moet dan wel aan een drietal voorwaarden voldoen:

 1. er moet een aansprakelijke tegenpartij zijn (hierbij spelen de gemaakte verkeersfouten een rol);
 2. er moet bewijs zijn van die aansprakelijkheid;
 3. er moet bewijs zijn dat de geleden letselschade het gevolg is van het ongeval.

Wanneer iemand anders verantwoordelijk is voor de aanrijding, kan u een schadevergoeding met smartengeld claimen ter compensatie van de schade als gevolg van de aanrijding.

#3 Hebben naasten en nabestaanden ook recht op een vergoeding?

Naasten of nabestaanden, maar ook partners of achterblijvers komen niet in aanmerking voor een vergoeding. Wel is het mogelijk om ‘shockschade’ te claimen. Dit is aan de orde als de naaste/nabestaande direct is geconfronteerd met de gevolgen van het ongeval.

#4 Wie betaalt het smartengeld?

AIs uw aansprakelijke tegenpartij een motorvoertuig is, dan is hij verplicht WA-verzekerd. In dit geval is de WA-verzekeraar van de tegenpartij (bij aansprakelijkheid) verplicht de schade te vergoeden.

Rijdt het motorvoertuig van de tegenpartij onverzekerd rond, dan kan de schade worden verhaald op het Waarborgfonds Motorvoertuigen.

Is de tegenpartij een ongemotoriseerd voertuig, dus een fietser of voetganger? Dan kan hij of zij ook een WA-verzekering (AVP) hebben, maar dit is niet verplicht. Als hij of zij geen WA-verzekering heeft, dan moet u hem persoonlijk aansprakelijk stellen voor de schade.

#5 Hoe hoogte van smartengeld na aanrijding berekenen?

De hoogte van smartengeld vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. Omdat smartengeld gaat over schade die niet zichtbaar is, is het complex om de hoogte van smartengeld na een aanrijding of ongeval vast te leggen. Het vereist juridische en medische kennis. Laat u in het letselschadetraject daarom vertegenwoordigen door een letselschade advocaat of jurist. Dit kan eventueel op basis van No cure No pay.

Letselschade specialisten kijken naar rechterlijke uitspraken in vergelijkbare letselschadezaken voor een indicatie van de hoogte van letselschade en smartengeld bedragen.

De ANWB Smartengeldgids, voorheen een uitgave van het tijdschrift Verkeersrecht van de ANWB, biedt hulp. Deze uitgave is bestemd voor de vakwereld: juristen van de overheid, verzekeringmaatschappijen, advocaten en letselschadebehandelaars. In de ANWB smartengeldgids staan vele gerechtelijke uitspraken waarin smartengeld is toegewezen. Elke vier jaar verschijnt een nieuwe versie van de ANWB smartengeldgids.

#6 Welke factoren spelen een rol bij de hoogte van het smartengeld?

 • Ernst en aard van uw letselschade
 • De hoeveelheid geleden pijn
 • De tijd die u nodigt hebt om weer te herstellen
 • De mate van bewustzijn omtrent het letsel
 • Blijvende schade aan lijf of ledematen en de invloed op het dagelijks functioneren (denk aan werk, studie, relaties, vrijetijdsbesteding)
 • Leeftijd en geslacht

En af en toe:

 • Aard van aansprakelijkheid (de mate van schuld bij de veroorzaker, zoals een dronken bestuurder)
 • Vertraging bij het afwikkelen van de schade.

#7 Hoe lang duurt het voordat de hoogte van het smartengeld is bepaald?

Het definitief vaststellen van smartengeld kan een langdurig proces zijn, het smartengeld wordt namelijk pas berekend bij de medische afronding (als het letsel is genezen of als er geen kans op genezing is, maar sprake van een blijvende beperking).

Direct gratis hulp en advies

Wilt u meer weten over smartengeld en letselschade? Wij helpen u graag verder. Bel gratis 0880 112 129 en wij geven u direct advies. Onze helpdesk is maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 17:30 bereikbaar.

Buiten onze openinstijden kan ons contactformulier invullen, dan nemen wij binnen 1 werkdag contact met u op.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Mariëlle de Bruin
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Mariëlle de Bruin
0880 112 195 0880 112 130 06- 159 559 48

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Marwa Chakhachiro
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Marwa Chakhachiro
0880 112 195 0880 112 130 06- 159 559 48

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Esmay van Burken, LLB
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
Esmay van Burken, LLB
0880 112 195 0880 112 130 06- 159 559 48

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Alexander Gudde
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Alexander Gudde
0880 112 195 06- 159 559 48

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 195 06- 159 559 48

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 195 06- 159 559 48

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 195 06- 159 559 48

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Kyra Asma
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Kyra Asma
0880 112 195 06- 159 559 48

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Kyra Asma
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Kyra Asma
0880 112 195 06- 159 559 48

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:
 1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling?
 2. Is die klacht gegrond verklaard?
 3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? 
 4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren?

Als je alle vragen met Ja hebt beantwoord heb je mogelijk een zaak en ontvangen we je melding graag. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

­Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:
 1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd?
 2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel)
 3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel)

Als je alle vragen met Ja hebt beantwoord heb je mogelijk een zaak en ontvangen we je melding graag. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. Mocht je een vraag met Nee hebben beantwoord, dan kunnen wij je helaas niet helpen. Wij verwijzen je in dat geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.

Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:</strong
 1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen?

Als je deze vraag met Ja hebt beantwoord heb je mogelijk een zaak en ontvangen we je melding graag. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. Mocht je deze vraag met Nee hebben beantwoord, dan kunnen wij je helaas niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel.