Terug naar overzicht
± min

Wat te doen bij letselschade door een beroepsfout? 6 vragen over medische missers

In 2014 zijn meer medische fouten gemeld dan in 2013. Dat blijkt uit cijfers van het Expertisecentrum Medische Zaken (EMZ). Hoeveel mensen lopen jaarlijks letselschade op door medische missers en hoeveel mensen overlijden er aan? 6 vragen over medische fouten, complicaties en aansprakelijkheid.

Bij het Expertisecentrum Medische Zaken, dat officieren van justitie adviseert over vervolging van artsen als patiënten als gevolg van een behandeling overlijden, werden vorig jaar 223 sterfgevallen gemeld waarbij een verband bestond met de medische behandeling. In 2013 waren dat er nog maar 173. Dat betekent een stijging van bijna een derde. Van deze zaken kwamen er uiteindelijk 53 ook voor de rechter. Bij de rest van de zaken bleek uit nader onderzoek dat de arts geen strafbare of verwijtbare fouten heeft gemaakt bij de behandeling. Wanneer is eigenlijk sprake van een medische fout en wanneer is het een ‘complicatie’ en wat moet u doen als er letselschade is ontstaan door de medische fout? Dit en meer in 6 vragen over medische missers:

#1 Hoeveel mensen lopen jaarlijks letselschade op door medische fouten?
Elk jaar lopen 30.000 tot 40.000 Nederlanders letselschade op als gevolg van een vermijdbare medische fout.

#2 Hoeveel mensen overlijden per jaar door medische fouten?
Dat zijn naar schatting 2.000 mensen. Een exact cijfer is niet te geven omdat het onderscheid tussen een medische fout en een complicatie niet eenvoudig te maken is.

#3 Wat is het verschil tussen een complicatie en een medische fout?
Een complicatie is een realistisch risico dat altijd kan optreden bij een ziekte of ingreep (bijvoorbeeld letselschade na een operatie, zoals een wondinfectie of letsel als gevolg van een bijwerking van een medicijn). Bij een medische fout is de letselschade die iemand oploopt te wijten aan een tekortkoming van de arts of andere hulpverlener(s). Zo kan het zijn dat ontstane letselschade aanvankelijk een fout leek, maar na een medische evaluatie toch een complicatie zijn.

#4 Wat moet ik doen als ik letselschade heb opgelopen als gevolg van een complicatie of medische fout?
In beide gevallen is het belangrijk dat u de letselschade eerst bespreekt met uw zorgverlener. U hebt recht op informatie hierover en het gesprek erover met de zorgverlener. U mag van zorgaanbieders verwachten dat de gemaakte fouten correct worden afgehandeld en dat ze alles in het werk stellen om herhaling te voorkomen. In de praktijk blijkt de afhandeling van medische fouten nog veel te wensen over. Positieve ontwikkeling is dat de medische branche wel beseft dat er iets moet veranderen. Zo werd de Goma-richtlijn (Gedragscode Openheid Medische Incidenten) opgesteld. De richtlijn moet leiden tot een betere afwikkeling van de medische aansprakelijkheid en als leidraad dienen bij een juridische letselschadezaak.

#5 Wanneer kan ik een zorgverlener aansprakelijk stellen?
Als u letselschade oploopt dat direct het gevolg is van fout handelen van een arts, verpleegkundige of andere zorgverlener. Een paar voorbeelden: Een verpleegkundige geeft u een verkeerde dosis van een medicijn, of een verkeerd medicijn waardoor complicaties optreden. Of: de arts is verplicht om u voor de behandeling of operatie te informeren over de behandeling en de te verwachten risico’s. Laat de arts dat na, dan kan deze aansprakelijk zijn. Ziekenhuizen hanteren de zorgvuldigheidsnorm. Heeft een arts die niet nageleefd, dan kan hij daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Het bewijs daarvoor kan alleen een deskundige leveren die vaak zelf ook arts is.

#6 Hoe kan ik een zorgverlener aansprakelijk stellen?
Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen het ziekenhuis en de arts:

Het ziekenhuis is aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door iedereen die voor het ziekenhuis werkzaam is: van verpleegkundige tot fysiotherapeut, chirurg of een ingehuurde medewerker. De aansprakelijkheid ligt bij het ziekenhuis. Als u het ziekenhuis aansprakelijk wilt stellen voor de fouten die in dat ziekenhuis gemaakt zijn, dan krijgt u te maken met de (zeer medisch kundige) juristen van de verzekeringsmaatschappij.
De arts kan alleen aansprakelijk zijn wanneer hij een verwijtbare beroepsfout heeft gemaakt. De rechter kijkt altijd naar zorgvuldigheid die door de arts in acht is genomen. De wet maakt onderscheid in medische fouten en medische risico’s. Omdat elke behandeling risico’s met zich meeneemt kunt u een arts niet aansprakelijk stellen voor de normale risico’s van een medische ingreep. De arts is niet aansprakelijk als het resultaat van de ingreep anders is dan de patiënt van tevoren had verwacht.

Het aantonen van aansprakelijkheid ziekenhuis of arts vergt heel veel geduld. Uit onderzoek van de Consumentenbond (Consumentengids februari 2011) blijkt dat een grote meerderheid van de letselschadezaken na 3 jaar nog niet is afgerond. Slachtoffers ervaren veel muren en drempels bij de bewijslastverdeling. Hebt u onverhoopt letselschade als gevolg van bijvoorbeeld een verkeerde diagnose, medicatie, behandeling of operatie opgelopen? En wilt u de zorgverlener aansprakelijk stellen voor de schade? Vraag vrijblijvend advies via onze helpdesk: 0880 - 112 130 (GRATIS).

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Mariëlle de Bruin
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Mariëlle de Bruin
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Esmay van Burken, LLB
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
Esmay van Burken, LLB
0880 - 112 112 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Alexander Gudde
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Alexander Gudde
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Kyra Asma
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Kyra Asma
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
  2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
  3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
  4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

 

Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

  1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
Jouw antwoord is JA

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

Jouw antwoord is NEE

Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

­Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
  2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
  3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.