Terug naar overzicht
± min

Wegbeheerders vaker aansprakelijk voor letselschade door toename aantal ongevallen

Nu de strengere winterperikelen achter de rug lijken te zijn, wordt door diverse gemeenten de balans al opgemaakt. Iedereen die regelmatig de weg op gaat zal moeten beamen dat gaten in de wegen geen uitzondering zijn en gevaarlijke situaties kunnen opleveren. Met enige regelmaat komen voetgangers, fietsers en motorrijders ten val en lopen letselschade op door het slechte onderhoud van voetpaden, fietsepaden en het wegdek. Ook heeft de winter de wegmarkeringen geen goed gedaan. Hier en daar zijn deze losgelaten of geheel verdwenen, waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

Op de site van verkeersnet.nl viel onder andere te lezen dat "vooral voetgangers en fietsers letselschade en materiële schade vaker claimen bij de wegbeheerder. Dat blijkt uit de nieuwe uitgave ‘Aansprakelijkheid van de wegbeheerder‘ van de ANWB, Die geeft met 189 uitspraken en redactionele artikelen inzicht in de rechtsontwikkeling sinds de vorige druk uit 2007. Opvallend is dat in de meest recente uitspraken ruim 60% van de slachtoffers voetgangers en (gemotoriseerde) tweewielers is. In de vorige druk was dit percentage aanzienlijk lager. Een mogelijke verklaring voor het hogere percentage is volgens de ANWB dat deze groep verkeersdeelnemers eerder letselschade oploopt als gevolg van een gebrekkige weg dan een automobilist. Lang niet altijd krijgt de klager overigens volledig gelijk. De afgelopen jaren was dat bij één op de vijf claims het geval. De nieuwe editie geeft de wegbeheerder de meest recente informatie over aansprakelijkheidsrisico’s. Het boek richt zich zowel op de wegbeheerder als op het letselschade slachtoffer."

Nu er een toename lijkt te zijn van ongevallen door slechte wegen en voetpaden, moet wel geconstateerd worden dat gemeenten ook op het punt van onderhoud blijkbaar de hand op de knip houden en het wellicht dan maar voor lief nemen dat haar verzekeraar de schaden betaalt van de toenemende letselschade claims. De economische ontwikkelingen zijn hier mogelijk ook debet aan.

Zie hieronder ook een voorbeeld van een slecht onderhouden wegdek in Stadsedijk:
http://www.youtube.com/watch?v=uqCHPWOgtT4