Terug naar overzicht
± min

Werkgevers krijgen de deksel op hun neus bij het nemen van de WIA sluiproute!

Het is geen onbekend fenomeen dat veel werkgevers proberen misbruik te maken van de WIA-regeling. Zij doen dit door hun werknemers die ziek zijn geweest, vaak in overleg met de arbo-arts, voor een paar procent arbeidsongeschikt te laten, terwijl de werknemer in kwestie vaak al weer alle werkzaamheden verricht die hij/zij voor de arbeidsongeschiktheid verrichtte. In feite is de werknemer dus al hersteld.

Het voordeel zit hem hierin dat de wachttijd voor de WIA door loopt, zodat na twee jaar voor de betreffende werkgever een einde komt aan de loondoorbetalingsplicht. Dit wordt de WIA-sluiproute genoemd. Als een werknemer niet goed oplet, bestaat zelfs de kans dat de werkgever hem voor dat deel dat hij arbeidsongeschikt blijft, wordt ontslagen.

Visie rechterlijke macht:
Een rechter oordeelde onlangs dat het niet is toegestaan werknemers via deze sluiproute arbeidsongeschikt te houden. Het ging in die zaak om een zogenaamde orderpicker die enkele maanden ziek thuis was vanwege knieklachten. Bij zijn terugkomst vond de werkgeverdat zijn werknemer niet volledig hersteld was en de arbo-arts volgde hem in zijn verzoek om de werknemer voor een klein percentage arbeidsongeschikt te laten. De uitvoeringsinstelling UWV oordeelde echter dat de werknemer wel weer volledig aan het werk kon.

Toch liet de werkgever – in overleg met de arboarts – hem nog voor 1% arbeidsongeschikt staan, waardoor de wachttijd van de WIA doorliep. Na twee jaar kreeg de werknemer van UWV een verzoek om een WIA-aanvraag te doen.

Een vakbond spande namens de orderpicker een rechtszaak aan. In de rechtszaal kon de werkgever de 1% arbeidsongeschiktheid niet onderbouwen. De rechter stelde de werknemer in het gelijk. Er was hierbij overduidelijk sprake van misbruik van de WIA-regeling  Een langdurig zieke werknemer kan na 104 weken een WIA-uitkering aanvragen. Tot die tijd moet de werkgever het loon doorbetalen.

Als de werknemer volledig herstelt, maar binnen vier weken weer ziek is, kunt u de twee ziekteperiodes bij elkaar optellen en begint er geen nieuwe wachttijd van 104 weken waarin de werkgever het loon moet doorbetalen.

Sommige werkgevers maken misbruik van de WIA-regeling door een herstelde werknemer toch voor enkele procenten arbeidsongeschikt te houden, zodat zij na twee jaar wachttijd geen loondoorbetalingsverplichting meer geldt.

Wat ook gebeurt, hetgeen in dit vonnis niet werd meegenomen, is dat bij letselschade een werkgever een werknemer langer arbeidsongeschikt laat zijn, omdat hij hiermee een arbeidskracht heeft die (nagenoeg) weer volledig werkt, waarvan hij dan voor het percentage arbeidsongeschiktheid, het slaris op netto basis kan verhalen op de aansprakelijke verzekeraar. Verzekeraars durven hier vaak niet tegen in te gaan omdat ze de relatie met de werkgever goed willen houden. Immers, als de werkgever aangeeft de werknemer niet meer 'te willen' kan deze er natuurlijk veel aan doen om van de werknemer af te komen. De verzekeraar zal uiteindelijk de schade moeten betalen als de werknemer door het ongeval ontslag krijgt. Die schade is al snel groter dan de enkele maanden onterecht doorbetalen van het salaris aan de werkgever.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Mariëlle de Bruin
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Mariëlle de Bruin
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Esmay van Burken, LLB
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
Esmay van Burken, LLB
0880 - 112 112 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Alexander Gudde
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Alexander Gudde
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Kyra Asma
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Kyra Asma
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
  2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
  3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
  4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

 

Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

  1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
Jouw antwoord is JA

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

Jouw antwoord is NEE

Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

­Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
  2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
  3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.