Terug naar overzicht
± min

Werkgevers krijgen de deksel op hun neus bij het nemen van de WIA sluiproute!

Het is geen onbekend fenomeen dat veel werkgevers proberen misbruik te maken van de WIA-regeling. Zij doen dit door hun werknemers die ziek zijn geweest, vaak in overleg met de arbo-arts, voor een paar procent arbeidsongeschikt te laten, terwijl de werknemer in kwestie vaak al weer alle werkzaamheden verricht die hij/zij voor de arbeidsongeschiktheid verrichtte. In feite is de werknemer dus al hersteld.

Het voordeel zit hem hierin dat de wachttijd voor de WIA door loopt, zodat na twee jaar voor de betreffende werkgever een einde komt aan de loondoorbetalingsplicht. Dit wordt de WIA-sluiproute genoemd. Als een werknemer niet goed oplet, bestaat zelfs de kans dat de werkgever hem voor dat deel dat hij arbeidsongeschikt blijft, wordt ontslagen.

Visie rechterlijke macht:
Een rechter oordeelde onlangs dat het niet is toegestaan werknemers via deze sluiproute arbeidsongeschikt te houden. Het ging in die zaak om een zogenaamde orderpicker die enkele maanden ziek thuis was vanwege knieklachten. Bij zijn terugkomst vond de werkgeverdat zijn werknemer niet volledig hersteld was en de arbo-arts volgde hem in zijn verzoek om de werknemer voor een klein percentage arbeidsongeschikt te laten. De uitvoeringsinstelling UWV oordeelde echter dat de werknemer wel weer volledig aan het werk kon.

Toch liet de werkgever – in overleg met de arboarts – hem nog voor 1% arbeidsongeschikt staan, waardoor de wachttijd van de WIA doorliep. Na twee jaar kreeg de werknemer van UWV een verzoek om een WIA-aanvraag te doen.

Een vakbond spande namens de orderpicker een rechtszaak aan. In de rechtszaal kon de werkgever de 1% arbeidsongeschiktheid niet onderbouwen. De rechter stelde de werknemer in het gelijk. Er was hierbij overduidelijk sprake van misbruik van de WIA-regeling  Een langdurig zieke werknemer kan na 104 weken een WIA-uitkering aanvragen. Tot die tijd moet de werkgever het loon doorbetalen.

Als de werknemer volledig herstelt, maar binnen vier weken weer ziek is, kunt u de twee ziekteperiodes bij elkaar optellen en begint er geen nieuwe wachttijd van 104 weken waarin de werkgever het loon moet doorbetalen.

Sommige werkgevers maken misbruik van de WIA-regeling door een herstelde werknemer toch voor enkele procenten arbeidsongeschikt te houden, zodat zij na twee jaar wachttijd geen loondoorbetalingsverplichting meer geldt.

Wat ook gebeurt, hetgeen in dit vonnis niet werd meegenomen, is dat bij letselschade een werkgever een werknemer langer arbeidsongeschikt laat zijn, omdat hij hiermee een arbeidskracht heeft die (nagenoeg) weer volledig werkt, waarvan hij dan voor het percentage arbeidsongeschiktheid, het slaris op netto basis kan verhalen op de aansprakelijke verzekeraar. Verzekeraars durven hier vaak niet tegen in te gaan omdat ze de relatie met de werkgever goed willen houden. Immers, als de werkgever aangeeft de werknemer niet meer 'te willen' kan deze er natuurlijk veel aan doen om van de werknemer af te komen. De verzekeraar zal uiteindelijk de schade moeten betalen als de werknemer door het ongeval ontslag krijgt. Die schade is al snel groter dan de enkele maanden onterecht doorbetalen van het salaris aan de werkgever.