Terug naar overzicht
± min

Werkgevers moeten goed op signalen van werknemers letten!

Werkgevers moeten een hoge werkdruk nadrukkelijk zien te voorkomen, omdat zij, als zij voorbij gaan aan de klachten van hun werknemers voor de hieruit voortvloeiende lichamelijke of zelfs geestelijke klachten, aansprakelijk gehouden kunnen worden. Hierbij moet niet alleen maar aan zwaar lichamelijk werk worden gedacht, maar even zo aan repeterende houdingen. Zoals mensen die lang achter een beeldscherm werken zonder voldoende pauzes. Zij kunnen klachten als RSI ontwikkelen.

Recentelijk is zelfs arrest gewezen in een zaak waarbij een werknemer lang achter elkaar conputerwerk heeft gedaan op een slechte werkplek en zelfs na ziekte had de werkgever weinig tot niets aan de werkplek veranderd of de manier van werken verbeterd. Uiteindelijk kreeg deze man, na wederom uitval een schadevergoeding van meer dan € 40.000,00. Extra pijnlijk was dat deze man zelf in dienst was van een bedrijf die zelf arbo-artsen in dienst heeft. Uiteindelijk kreeg deze man een WIA uitkering en bij de reïntegratiepogingen liet de werkgever het hier ook afweten. Zelf tijdens de reïntegratie werd deze werknemer nog verzocht over te werken!

Dus werkgevers: Let serieus op signalen hoe werknemers zich voelen en voer actie na klachten en pas zo nodig het beleid aan.