Terug naar overzicht
± min

Werkgevers opgelet: Zo beheerst u de ziektekosten van flexwerkers met letselschade

Werknemers die zich in 2014 ziek melden als gevolg van letsel zijn bepalend voor de premie van werkgevers in 2016. Werkgevers moeten zich dus tijdig voorbereiden op de nieuwe Ziektewet (BeZaVa).

De Wet BeZaVa kan fikse gevolgen hebben voor werkgevers. Sinds 1 januari 2014 betaalt een werkgever met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012 een individuele Ziektewetpremie die stijgt wanneer een tijdelijke kracht met letsel uit dienst gaat. Komt zo’n ex-werknemer vervolgens in de WGA terecht, dan volgt ook nog eens een hogere premie voor de WGA-flex. De financiële verplichting die daaruit voortkomt voor werkgevers kan tot twaalf jaar na beëindiging van het tijdelijke contract doorlopen. Iemand met een jaarinkomen van Euro € 30.000 kan bij een maximale duur van de WGA een werkgever € 200.000 kosten.
Voor u het weet, zit u jarenlang vast aan nóg hogere toerekeningen van uitkeringen en premies. Zelfs voor tijdelijke medewerkers die zich binnen 28 dagen na hun uitdiensttreding ziek melden. Als werkgever betaalt u voor een flexwerker die tijdens of kort na afloop van het contract door onder andere letsel in de Ziektewet en vervolgens in de WGA belandt. Onderneemt u tijdig en adequaat actie dan kunt u de kosten beheersen. 4 tips:

1. Stimuleer vertrekkende medewerkers hun WW zo snel mogelijk aan te vragen bij het UWV. Melden ze zich na toekenning van de WW-rechten ziek als gevolg van letsel, dan kan er geen uitkering meer op u worden verhaald. Ondanks dat de termijn van 28 dagen nog niet verstreken is.

2. Informeer twee maanden na indiensttreding van medewerkers naar hun eventuele Wajong of WIA-verleden. Niet eerder en niet later. Dan kunt u eventueel kosten besparen bij ziekmelding als gevolg van letsel.

3. Pas uw arbeidsovereenkomsten aan. Neem bijvoorbeeld een verplichting op dat medewerkers zich bij u ziekmelden en meewerken aan controles en re-integratie bij verzuim, of met terugwerkende kracht meewerken aan beoordeling door een specialist.

4. Blijf medewerkers met letsel volgen die via de WGA of Ziektewet zijn uitgestroomd. Dan gaat u daadwerkelijk minder betalen wanneer hun belastbaarheid toeneemt.

Wat is de wet BeZaVa?
Op 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) ingevoerd, ook bekend als de Modernisering Ziektewet. De wet heeft tot doel om het ziekteverzuim en de instroom te beperken van werknemers met een tijdelijk dienstverband. Het gevolg van de wet is dat werkgevers zelf de financiële schadelast dragen.