Terug naar overzicht
± min

Werkzaamheid geneesmiddel en risico op letselschade bij kinderen nu via app beschikbaar

Het Kinderformularium, de online database voor kindermedicatie, is nu ook beschikbaar als app. Opties zijn onder meer zoeken, selecteren op groepen, en het inzien van recent bekeken medicijnen. Artsen kunnen met de website en app een betere afweging maken tussen de werkzaamheid van geneesmiddelen en mogelijke letselschade die medicijnen bij kinderen kunnen veroorzaken.

Het Kinderformularium is een databank met onafhankelijke informatie over verantwoord medicijngebruik bij kinderen. Weinig geneesmiddelen zijn geregistreerd voor gebruik bij kinderen. Dit heeft tot gevolg dat de hoeveelheid informatie over het gebruik van een geneesmiddel bij kinderen beperkt is en er geen afweging tussen werkzaamheid en veiligheid - kans op letselschade -  wordt gemaakt, zoals wel gebruikelijk is voor geregistreerde geneesmiddelen bij volwassenen. Het Kinderformularium heeft tot doel om alsnog deze afweging tussen effectiviteit en kans op letselschade te maken op basis van de beschikbare wetenschappelijke literatuur over de toepassing van een geneesmiddel bij kinderen. De conclusies worden vertaald naar praktische informatie voor artsen en apothekers.

App Store en Google play
Het Kinderformularium is een initiatief van de stichting Kinderformularium van het Nederlands Kenniscentrum Farmacotherapie bij Kinderen (NKFK). In het bestuur hebben naast de NKFK ook de KNMP, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) zitting. De informatie wordt onderhouden door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP in samenwerking met de NKFK. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de eerder genoemde koepels financieren het onderhoud. De app voor smartphone en tablet is beschikbaar in de App Store en in Google play.