Terug naar overzicht
± min

Wie is aansprakelijk bij letselschade door vuurwerk?

Het aantal vuurwerkslachtoffers tijdens de oudejaarsnacht lag dit jaar 18 procent lager dan vorig jaar. Goed nieuws, maar een groot deel van de 574 vuurwerkslachtoffers dat ’s nachts op de Spoedeisende Hulp belandde, kreeg ‘levenslang’. Letselschade en/of smartengeld claimen is dan een schrale troost. Wat kunnen vuurwerkslachtoffers doen?

Vuurwerkletsel door afsteken van onveilig vuurwerk
Een vuurwerkongeluk kan gebeuren als mensen illegaal, onveilig vuurwerk afsteken. Deze jaarwisseling raakte 39 procent van de SEH-bezoekers gewond door illegaal vuurwerk. Vorige jaarwisseling was dat nog 25%. Maar het kan ook gebeuren door roekeloos en op onverantwoorde wijze afsteken van vuurwerk. De meeste vuurwerkslachtoffers met vuurwerkletsel ontstaan door het afsteken van zwaar knalvuurwerk. U kunt vuurwerkletsel opgelopen hebben door vuurwerk dat u zelf heeft afgestoken en niet in orde was. Misschien was er sprake van een productiefout waardoor het vuurwerk verkeerd ontplofte. Ook kan het vuurwerk te vroeg zijn afgegaan of juist te laat. Veel vuurwerkslachtoffers lopen letsel op omdat ze nog even zijn gaan kijken waarom het vuurwerk niet afging. Is er sprake van een productiefout in het vuurwerk, dan kunt u de vuurwerkfabrikant aansprakelijk stellen.

Vuurwerkletsel buiten uw schuld om
Ook kan het zijn dat u door onzorgvuldig of onverantwoord afsteken door anderen vuurwerk letsel heeft opgelopen. Wellicht heeft iemand vuurwerk naar u toegegooid of werd in uw buurt illegaal vuurwerk afgestoken. U kunt in dat geval de veroorzaker van schade aansprakelijk stellen voor de letselschade en uiteindelijk een schadevergoeding ontvangen. Vuurwerkslachtoffers die letselschade oplopen tijdens het kijken naar vuurwerk (dus buiten hun eigen schuld om) kunnen de schade verhalen op de veroorzaker die onzorgvuldig met het vuurwerk is omgesprongen. Dit jaar was circa 50% van de vuurwerkslachtoffers omstander. Belangrijk is dat u zoveel mogelijk bewijsmateriaal heeft. Denk aan een foto of video van het incident, de gegevens van de veroorzaker en de observaties van de omstanders die het ongeluk (de ontploffing, verbranding, het in eerste instantie niet afgaan) zagen gebeuren. Als duidelijk is wie de vuurwerkschade heeft veroorzaakt, kunt u de persoon aansprakelijk stellen voor de letselschade.

Hoe claim ik letselschade door vuurwerk?
Bij het claimen van letselschade zijn materiële én immateriële schadeposten aan de orde. Hoeveel immateriële schade u vergoed krijgt is afhankelijk van de ernst van het vuurwerkletsel, hoeveel schuld de tegenpartij heeft en de gevolgen die deze schade voor uw leven heeft. Bij materiële schadeposten kunt u denken aan:
>Inkomsten die u misloopt uit arbeid omdat u (tijdelijk) minder kunt werken
>Reiskosten aan het ziekenhuis of revalidatiecentrum
>Kosten van huishoudelijke hulp omdat u niet alles meer kunt in huis
>In te huren thuishulp
>Medische kosten
>Re-integratie kosten.

Bij immateriële schadeposten (die u kunt opvoeren in een smartengeld claim) kunt u denken aan:
>Emotionele schade: verminderde levensvreugde door uw verwondingen
>Psychische schade door de traumatische gebeurtenis en angstgevoelens.

Heeft u letselschade opgelopen door vuurwerk? Dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met onze LetselHelpdesk via ons GRATIS nummer 0800 – 0112.