Terug naar overzicht
± min

Wordt vermogensbijtelling voor letselschade slachtoffers afgeschaft?

Slachtoffers van letselschade die een uitkering ontvangen moeten geen vermogensbijtelling betalen. Dit vinden het Verbond van Verzekeraars, Slachtofferhulp Nederland en de Vereniging van Letselschade Advocaten. Ze pleiten voor afschaffing van de vermogensbijtelling.

Het Verbond van Verzekeraars, Slachtofferhulp Nederland en de Vereniging van Letselschade Advocaten zijn er voorstander van om de vermogensinkomensbijtelling voor mensen die een letselschade-uitkering krijgen, af te schaffen. Zij zeggen: De letselschadevergoeding is eigenlijk geen vermogen, maar een inkomen omdat ze door letsel niet of weinig kunnen werken. Het geld dat slachtoffers vaak in één keer ontvangen van de verzekering is bedoeld als potje voor de toekomst. Denk aan het opvangen gederfde inkomsten. Toch worden de slachtoffers door de Belastingdienst vaak gezien als 'rijk', waardoor ze vermogensbelasting betalen. De vrijstelling geldt al wel voor andere groepen als des-slachtoffers, asbestslachtoffers en de overlevenden van de brand in Volendam in 2001.

1. Welke financiële voordelen heeft de mogelijke afschaffing van de vermogensbijtelling voor letselschadeslachtoffers?
De huidige bijtelling leidt er toe dat letselschadeslachtoffers met een uitkering met fikse eigen bijdragen voor onder meer Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en Wlz (Wet Langdurige Zorg) te maken krijgen. Een vrijstelling vermogensbijtelling voor letselschadeslachtoffers met een uitkering zou betekenen dat het extra deel van het vermogen dat de regering sinds 2013 meetelt bij de berekening van de eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf/Wmo en Zorg met Verblijf komt te vervallen. Echter, zover is het nog niet. Het kabinet wil letselschadeslachtoffers vooralsnog geen financiële vrijstelling geven van de vermogensinkomensbijtelling.

2. Waarom staat het kabinet (nog) niet achter een financiële vrijstelling? Volgens het Verbond van Verzekeraars zou het kabinet 3 redenen hebben:

 1. 'Het leidt tot organisatorische problemen'. Het zou teveel rompslomp opleveren voor de belastingdienst.
 2. 'De groep slachtoffers is niet heel groot'. Een grove schatting leert dat de problematiek speelt in jaarlijks 600 à 700 nieuwe zaken.
 3. 'De slachtoffers hebben meer dan genoeg inkomen'. Het Verbond van Verzekeraars spreekt dit tegen. De slachtoffers zouden juist vaak geen inkomen meer hebben. Of zoals in de ingezonden brief staat: En wie geen inkomen meer heeft, kan ook geen wijziging in de fiscale wetgeving opvangen of compenseren. En degenen die dat geld voor 2013 uitgekeerd hebben gekregen – waarmee het verzekeringstraject is afgerond – kunnen deze gewijzigde regelgeving al helemaal niet opvangen. Sterker nog, zij krijgen nu te maken met fikse eigen bijdragen voor de AWBZ en Wmo waarmee bij de schadevaststelling geen rekening worden gehouden.

3. Speelt voor verzekeraars ook niet mee dat de letselschadesom kan oplopen als de vermogenstoets wordt meegerekend?
Dat speelt mee, maar volgens het Verbond van Verzekeraars gaat het veel verder dan dat. In een artikel op amweb zegt een woordvoerder: “Dit verhaal is veel meer dan een simpele schadelast lobby, waaraan iedereen overigens in de vorm van hogere premies zou meebetalen. De kern is dat afwikkeling langer duurt. Dat is voor letselschadeslachtoffers (en verzekeraars) niet goed en ook niet de wens. Je wilt niet dubbel slachtoffer zijn, vandaar deze bijzondere coalitie.”

Bron: amweb.nl

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Mariëlle de Bruin
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Mariëlle de Bruin
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Esmay van Burken, LLB
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
Esmay van Burken, LLB
0880 - 112 112 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Alexander Gudde
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Alexander Gudde
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Jeroen Damen
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

mr. Kyra Asma
Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Kyra Asma
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

 1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
 2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
 3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
 4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

 

Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

 1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
Jouw antwoord is JA

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

Jouw antwoord is NEE

Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

­Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

 1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
 2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
 3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.