Terug naar overzicht
± min

Ziektewet aangepakt ten gunste van wie?

Waarschijnlijk zullen letselschade slachtoffers nog strenger dan voorheen door hun werkgever worden belaagd om zo snel mogelijk het werk te hervatten. De werkgever hangt immers een premieverhoging boven het hoofd.

Het hing al langer in de lucht... Het huidig kabinet, onder aanvoering van de minister van Sociale Zaken Henk Kamp (van de VVD)heeft afgelopen vrijdag, na afloop van de minsiterraad, aangegeven dat het kabinet de ZW (Ziektewet) gaat aanscherpen. Het doel hiervan is dat zieke werknemers weer zo snel mogelijk aan het werk gaan, in plaats van ziek thuis te blijven.

Naar de mening van het kabinet zijn er te veel werknemers die te gemakkelijk en daarmee onnodig van dit sociale vangnet gebruik maken en zo met een uitkering thuis vertoeven. De welbekende maandagochtend hoofdpijn, na te lang te zijn doorgezakt op de zaterdag- en/of zondagavond, moet hiermee tot het verleden behoren.

Het kabinet legt hierbij niet alleen de verantwoording bij de werknemrs zelf, maar evenzo de werkgevers. Het gaat hierbij dan met name om werkgevers die mensen in dienst hebben met een zogenaamd 'tijdelijk contract'en de uitzendbranche. Zij moeten ook van hun kant meer ondernemen om werknemers die zich ziek hebben gemeld, zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Op de vraag aan minster Kamp hoe hij dit wil bereiken, antwoordt hij '... ik wil dit bereiken door onder meer werkgevers die hierin succesvol zijn te belonen met een lagere premie ZW'. Indien de werkgevers buiten de gemiddelde statistieken vallen, zullen zij worden 'beloond' met een hogere premie ZW. Helaas geeft minister Kamp hierbij niet aan wat de werkgevers dan aan middelen ter beschikking krijgen, in vergelijking tot nu, om zieke werknemers weer sneller aan het werk te krijgen. Het lijkt wel te kort door de bocht door dit zo te stellen. Echter, de minsiter haast zich door hierbij op te merken dat deze bezuinigingsmaatregel de schatkist wel eens 300 miljoen euro kan opleveren! Waarop dit nu exact gebaseerd is, blijft onduidelijk.