Terug naar overzicht
± min

Zorgaanbieders moeten excuses aanbieden voor letsel bij medisch incident

Zorgaanbieders moeten vaker excuses aanbieden voor letselschade na een medisch incident. Ook moeten ze meer inzicht geven in en open communiceren over de toedracht van een incident. Bij de behandeling van een letselschade verzoek heeft vooral de betrokkenheid van de patiënt in dat proces extra aandacht nodig.

Die conclusies trekt lid-jurist van de Tuchtcolleges en docent Gezondheidsrecht Rolinka Wijne na een analyse van de uitkomsten van een onderzoek naar de bekendheid, toepassing en naleving van de GOMA (Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid). Zij presenteerde onlangs haar bevindingen tijdens het symposium GOMA: placebo of wonderpil? in Zeist. Het symposium was georganiseerd door De Letselschade Raad (DLR).

Afhandeling door zorgverlener
In de afhandeling van een medisch incident met letsel door een zorgverlener blijken patiënten en professionals grotendeels dezelfde punten belangrijk te vinden: het wegnemen van de negatieve gevolgen voor de gezondheid, een onderzoek naar de oorzaak van het letsel en het voorkomen van herhaling, het aanbieden van excuses en de beschikking over het volledige medisch dossier. Als het gaat om de nakoming door de zorgverlener blijkt dat patiënten over alle punten – dus ook over de belangrijkste – negatief gestemd zijn. De zorgverleners zelf denken daar anders over, zij vinden dat zij altijd of vaak rekening houden ‘met de aan hen voorgelegde acties’.

Verzoek tot letselschadevergoeding
Bij een verzoek tot letselschadevergoeding blijken patiënten het vooral belangrijk te vinden dat zij serieus worden genomen als het gaat om de impact van het letsel op hun leven. Ze hechten veel waarde aan de beschrijving van de medische en feitelijke gevolgen van het medisch incindent en vinden het belangrijk dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar aandacht heeft voor hun zienswijze en gevoelens. Die aandacht laat te wensen over, menen de ondervraagde patiënten. Patiënten blijken wel te spreken over de beginfase van het traject; de zorgaanbieder geeft snel aan dat hij de zaak heeft doorgestuurd naar een beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar en deze maakt zich binnen twee weken bekend, zoals is aanbevolen in de GOMA. Opvallende uitkomst van dit onderdeel van het onderzoek is nog dat de professionals van mening zijn dat zij in algemene zin goed met de wederpartij communiceren, terwijl deze dat niet zo ervaart. Dit geldt voor zowel de belangenbehartiger als de zorgaanbieder en zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar.