Terug naar overzicht
± 0 min

Zorgwekkende toestand voor vrouwen met PIP implantaten

Op deze site van letselschade.nl is al meerdere keren gepubliceerd over de welbekende lekkende borstimplantaten van de Franse producent van deze implantaten, te weten Poly Implant Prothèse (PIP). Volgens een Brits onderzoek zouden de lekkende implantaten zowel op de korte als op de langere termijn geen bedreiging vormen voor de gezondheid van vrouwen die dergelijke impantaten hebben laten inbrengen.

Zoals in meerdere artiekeln viel te lezen zou de siliconengel na lekkage door het hele lichaam gevonden kunnen worden en deze wordt niet natuurlijk afgevoerd. Gisteren is door de Nationale Gezondheidsdienst in Engeland (de NHS) een uitvoerig rapport gepubliceerd waaruit naar voren komt dat zij van mening zijn dat de gel van siliconen die in de PIP-implantaten zijn aangebracht, na lekkage niet giftig of kankerverwekkend zijn.

Wat naar haar mening evident is, is dat de implantaten van PIP zeker twee keer sneller scheuren dan de implantaten van andere producenten. Wij vermoeden dat daar ook niet de kern van de discussie ligt! Feit blijft naar onze stellige overtuiging dat de Franse producent van de PIP-implantaten een gel van siliconen gebruikte in zijn implantaten die niet goedgekeurd waren en in beginsel niet geschikt waren/zijn voor medische toepassingen.

Naar verluid hebben ongeveer 400.000 vrouwen deze PIP-implantaten gekregen, waarbij chirurgen door de stormvloed aan klachten hebben moeten weten dat deze implantaten, vaker dan andere, klachten gaven. Inmiddels zijn, zoals bekend, in vrijwel alle landen vrouwen aangeraden deze PIP impantaten te laten verwijderen.

De leider van het Britse onderzoeksteam, professor Bruce Keogh, sprak daarom van een ''ongelooflijk zorgwekkende tijd voor vrouwen''. Dat de implantaten niet giftig zijn, is gebaseerd op onderzoek in Groot-Brittannië, Frankrijk en Australië, aldus Keogh.