Nieuws

125 claims voor (letsel) schadevergoeding door defect contactslot GM

Een defect contactslot bij de auto’s van het Amerikaanse autoconcern General Motors (GM) heeft tot nu toe geleid tot 125 claims voor (letsel) schadevergoedingen in verband met de dodelijke ongevallen die het defect tot op heden hebben veroorzaakt.

Lees meer

Letsel door beroepsastma veroorzaakt door meel en schoonmaakmiddelen

Meel en schoonmaakproducten zijn de twee belangrijkste oorzaken van letsel (ademhalingsaandoeningen) veroorzaakt door het beroep dat iemand uitoefent. Dat blijkt uit een uitgebreide studie in Frankrijk die recent werd gepresenteerd op het European Respiratory Society Congress. Het onderzoek is het grootste dat ooit is gevoerd naar beroepsallergieën.

Lees meer

Kans op carrièreverloop na letsel meegewogen in oordeel rechtbank

Rechtbank Rotterdam heeft onlangs het carrièreverloop van een 41-jarige bedrijfsverpleegkundige meegenomen in haar oordeel. De man liep ernstig letsel op na een fout van het ambulancepersoneel.

Lees meer

Meer kans op letsel door smartphonegebruik bij jonge weggebruikers

Fietsers hebben 1,4 keer meer kans op een ongeval met letsel als ze zich laten afleiden door het gebruik van apparatuur. Stichting TeamAlert, de verkeersveiligheidsorganisatie voor en door jongeren, heeft daarom een nieuw project gelanceerd om jongeren bewust te maken van de gevaren van smartphonegebruik tijdens het fietsen.

Lees meer

Administratieve rompslomp dreigt voor thuiswonende PGB-houders met letsel

De nieuwe PGB-regeling (Persoons Gebonden Budget) stuit vanwege de grote administratieve rompslomp en bureaucratie op weerstand van met name de zelfstandig wonende mensen met letsel die gebruik maken van een PGB.

Lees meer

Mogelijk minder ongevallen met letsel door slimme auto GM

De Amerikaanse autofabrikant General Motors (GM) werkt aan een slimme auto die de bestuurder scherp in de gaten houdt en ongevallen met letselschade mogelijk kan voorkomen. Let hij op de weg? Of is hij meer met andere zaken bezig? Verzekeringsinstanties onderzoeken momenteel hoe data worden opgeslagen en in hoeverre data bruikbaar zijn in letselschadezaken.

Lees meer

Werkgevers opgelet: Zo beheerst u de ziektekosten van flexwerkers met letselschade

Werknemers die zich in 2014 ziek melden als gevolg van letsel zijn bepalend voor de premie van werkgevers in 2016. Werkgevers moeten zich dus tijdig voorbereiden op de nieuwe Ziektewet (BeZaVa).

Lees meer

Britse wordt wakker met letsel door mobiele telefoon

Een Britse vrouw heeft letselschade opgelopen nadat zij in slaap viel op haar mobieltje. De telefoon zorgde voor een brandwond van 12 centimeter op haar borst.

Lees meer

Brugklassers hebben meeste kans op fietsongeval met letsel

Het aantal jongeren van 12 jaar dat in de maand september fietsongelukken heeft met letsel, ligt beduidend hoger dan het aantal ongelukken bij andere leeftijdsgroepen. Dit blijkt uit data-analyse van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).

Lees meer

(Oud) medewerkers stellen Defensie aansprakelijk voor letselschade

Defensie zou al jaren weten dat medewerkers die op een legerbasis Amerikaans materiaal onderhielden, zijn blootgesteld aan giftige stoffen. (Oud) medewerkers stellen Defensie daarom aansprakelijk en willen schadevergoeding voor de geleden letselschade.

Lees meer

Verzekeraars mogen geen onderscheid maken in geslacht bij bepaling vergoeding letselschade

Verzekeraar Reaal mag de vergoeding voor letselschade niet anders berekenen voor jonge vrouwen dan voor jonge mannen. Dat is discriminatie. Dat heeft het College voor de Rechten van de Mens onlangs geoordeeld. Reaal wil nog niet inhoudelijk reageren op de uitspraak.

In de zaak waarin het College voor de Rechten van de Mens zegt dat Reaal discrimineert, ging de verzekeraar er bij de letselschadeberekening vanuit dat de vrouw kinderen zou krijgen, vanaf haar 27e tot haar 37e niet zou werken en daarna parttime zou werken. Dit leidde tot een flink lager letselschadebedrag.

Lees meer

Letsel door gebruik van XTC is te voorkomen

De laatste jaren is de hoeveelheid methyleendioxymethamfetamine (MDMA) in XTC-pillen opvallend toegenomen. Dit vergroot de risico’s van het gebruik van XTC en wordt gezien als belangrijke oorzaak van (dodelijk) letsel.

Lees meer

Zelfrijdende auto roept vragen op over verzekeren tegen letsel

De Engelse vergelijkingssite Gocompare.com verwacht dat mensen zonder zelfrijdende auto hogere premies zullen gaan betalen. De zelfrijdende auto rijdt mogelijk veiliger dan een auto met een ervaren chauffeur achter het stuur. De auto zou minder abrupt remmen en optrekken en houdt beter afstand tot zijn voorligger. De kans op ongelukken met letsel neemt daarmee af.

Lees meer

1 op 15 werknemers loopt lichamelijk letsel op tijdens werk

In 2013 liepen 458 duizend werknemers lichamelijk letsel of geestelijke schade op door een ongeval tijdens het werk. Dat is 1 op de 15 werknemers in Nederland. Bijna de helft van de slachtoffers verzuimde hierdoor één dag of langer. Dit blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) die wordt uitgevoerd door TNO en CBS.

Lees meer

Warme weer leidt tot 41 gevallen van letselschade

In de afgelopen vier maanden liepen 41 mensen letselschade op tijdens het barbecueën of gebruik van een vuurkorf. Alle slachtoffers werden opgenomen in de drie Nederlandse brandwondencentra, aldus de Brandwonden Stichting.

Lees meer

Mate van letsel bij heupvervanging per ziekenhuis zeer verschillend

De kans op letsel na een heupoperatie is in sommige ziekenhuizen acht keer zo groot als in andere ziekenhuizen. Ook het risico op een infectie verschilt opvallend tussen ziekenhuizen. Bij het slechtste ziekenhuis komt letsel als wondinfectie ruim tien keer zo vaak voor als bij het beste. Dit constateert coöperatie VGZ na uitgebreid kwaliteitsonderzoek.

Lees meer

Informatie over letselschade afwikkeling bij vliegramp MH17 kosteloos in te winnen via Helpdesk

Een week na de ramp met het toestel MH17 van Malaysia Airlines, zijn woensdag en donderdag de eerste lichamen aangekomen in Nederland. Voor de duizenden nabestaanden van de 298 slachtoffers is een lange periode aangebroken van diepe rouw en intens verdriet. Er leven bij een aantal nabestaanden ook vragen, zoals: ‘Wie is er schuldig aan de vliegtuigramp?' En: ‘Hoe is de letselschade afwikkeling geregeld?’

Lees meer

Letselschade aan de rug door werk niet typisch Nederlands probleem

Klachten bij werknemers als gevolg van letsel aan de rug beperken zich niet alleen tot ons land. De Multidisciplinaire Richtlijn Vermindering van tilbelasting om letselschade aan de rug te voorkómen is daarom nu ook internationaal beschikbaar.

Lees meer

Eerste hulp bij hitte: zo voorkomt u letsel

In het hele land is het Nationaal Hitteplan van kracht. Dit betekent dat het nodig is om maatregelen te nemen om letsel te beperken bij kwetsbare groepen zoals ouderen, chronisch zieken en mensen met overgewicht.

Lees meer

Financiële tegemoetkoming letselschade voor slachtoffers seksueel misbruik

Er is een financiële tegemoetkoming voor slachtoffers die letselschade opliepen na seksueel misbruik in jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen. Slachtoffers kunnen de aanvragen sinds september indienen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Lees meer

Hooikoortspatiënten meer kans op letsel in het verkeer

Hooikoorts beïnvloedt de rijvaardigheid. Het effect van de symptomen van hooikoorts op de rijvaardigheid kunnen overeenkomen met een alcoholpromillage van 0,5 in het bloed (2-3 glazen alcohol). De kans op ongevallen met letsel wordt hierdoor vergroot. Dit blijkt uit onderzoek van Maastricht UMC.

Lees meer

Meld hier het letselongeval 

Als je vragen hebt over een letselongeval, dan kan je ons eenvoudig bereiken door het contactformulier in te vullen. Onze letselschadejuristen zorgen dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt en dat je weet waar je aan toe bent. 

Of bel gratis even
met onze specialisten

0880 112 130

Telefonisch zijn we bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8:30 en 17:30 uur. Buiten deze tijden kan je gebruik maken van het contactformulier of een bericht via WhatsApp sturen. Wij geven altijd een transparant advies.

Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
  2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
  3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
  4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

 

Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

  1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
Jouw antwoord is JA

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

Jouw antwoord is NEE

Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

­Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
  2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
  3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.