Hitte vergroot de kans op letselschade!

12 juli 2010 - De afgelopen weken is de temperatuur in Nederland behoorlijk opgelopen. Hierdoor neemt het concentratievermogen in toenemende mate af. Dit leidt uiteindelijk weer tot een toenemende kans op (bedrijfs-) ongevallen. Er bestaat een mogelijkheid hier iets aan te doen, middels ijskoelvesten, waardoor de lichaamstemperatuur minder oploopt en het concentratievermogen minder afneemt.

Lees meer

Wijziging verkeersregels per 1 juli 2010.

29 juni 2010 - Over twee dagen, 1 juli 2010, wijzigt een aantal verkeersregels. De regeling rond rouwstoeten is gewijzigd en er komen nieuwe verkeersborden voor autobussen en vrachtwagens.

Lees meer

Duidelijkheid voor patiënten na medische missers

24 juni 2010 - Letselschade als gevolg van medische missers komt zeer frequent voor. Vaak loopt een slachtoffer in een doolhof van regels, waardoor hij/zij door de bomen het bos niet meer ziet.

Lees meer

Nieuwe Veteranenwet voor letselschade vergoeding?

16 juni 2010 - De nieuwe Veteranenwet moet schadevergoeding regelen bij letsel. Daarnaast moet deze wet zorgdragen voor het regelen van nazorg voor militairen en veteranen en verwanten.

Lees meer

Ombudsman onderzoekt schadevergoedingen Gemeenten

9 juni 2010 - De Nationale Ombudsman onderzoekt letsel- en materiële schadevergoedingen van gemeenten aan burgers. Burgers klagen veel over te lage letselschade betalingen door gemeenten.

Lees meer

Manege aansprakelijk voor dwarslaesie; verzekeraar moet betalen!

1 juni 2010 - De rechtbank te Zutphen heeft vorige week woensdag een eigenaar van een FNRS-manege tot het vergoeden van 75 procent van de letselschade van een manegeklant veroordeeld. De rechter legde deze kosten op, ondanks het feit dat de FNRS in haar standaard lesvoorwaarden aansprakelijkheid voor ongevallen met paarden uitsluit. De verzekeringsmaatschappij van de manege-eigenaar moet de schadevergoeding betalen.

Lees meer

Militairen krijgen letselcompensatie!

1 juni 2010 - Defensie treft regeling voor letselcompensatie!
Oud-militairen die lichamelijke of psychische schade hebben opgelopen komen eenvoudiger in aanmerking voor een vergoeding van de letselschade. De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer heeft bemiddeld tussen het ministerie van Defensie en militaire vakbonden, waarna een regeling is getroffen over de veteranen. Dit meldt de Nationale ombudsman dinsdag.

Lees meer

Letselclaims volgen tegen horror arts!

19 mei 2010 - De Haagse gynaecoloog de heer R. (Rock) Goerdin moet er rekening mee houden dat hij een tal van letselschadeclaims krijgt van diverse letselschade slachtoffers. Gynaecoloog Goerdin voerde in zijn Haagse kliniek tientallen mislukte borstvergrotingen uit. De Inspectie voor de Volksgezondheid sloot de kliniek afgelopen zomer na een klacht van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC). In 2004 werd de man al eens door een tuchtrechter veroordeeld, omdat er in de kliniek onhygiënisch werd gewerkt.

Lees meer

Minder letselschade door koffie

14 mei 2010 – Koffiedrinken zou tot minder letselschade (kunnen) leiden. Sinds jaar en dag bestaat de indruk dat het drinken van een bakje leut de productiviteit van werknemers ten goede komt en dat niet de koffiepauzes uitsluitend tot doel hebben om aan de werkzaamheden te ontsnappen.

Lees meer

Ruim 1700 letselschade claims ingediend bij het Waarborgfonds

11 mei 2010 - Letselschade en materiele schade worden door het Waarborgfonds Motorverkeer vergoed, indien die is veroorzaakt door een onverzekerd of een onbekend gebleven voertuig. Het afgelopen jaar heeft het Waarborgfonds 53.000 schadegevallen behandeld, en keerde daarbij bijna 60 miljoen euro aan schadevergoedingen uit, aldus de jaarcijfers van het fonds.
In 2008 nam het fonds nog 56.600 gevallen in behandeling. Een kleine daling dus van het aantal schadegevallen.

Lees meer

Dubbel zware straffen voor verkeershufters

10 mei 2010 - Veelplegers op de weg die na de zoveelste waarschuwing alsnog letselschade bij andere weggebruikers veroorzaken, verdienen voortaan dubbel zware straffen. Daarvoor pleit het CDA.

Lees meer

Aantal arbeidsongevallen met uitval stabiel boven de 200.000 !

3 mei 2010 - In Nederland vonden in 2008 naar schatting 230.000 arbeidsongevallen plaats met letselschade en verzuim. De kans op een arbeidsongeval was tussen 2005 en 2008 stabiel, terwijl daarvoor nog een daling was waar te nemen. Een derde van de ongevallen met letsel leidt tot verzuim van één maand of langer en bijna 10 procent tot verzuim langer dan een half jaar. Vrouwen hebben minder kans op een ongeluk op het werk dan mannen en jongeren hebben een grotere kans op een bedrijfsongeval dan oudere werknemers. Mensen werkzaam in ambachtelijke en industriële beroepen lopen het grootste risico. Dit staat in de Monitor Arbeidsongevallen 2008 van TNO.

Lees meer

Nieuwe feiten vuurwerkramp!

3 mei 2010 - De nabestaanden van overledenen en slachtoffers van letselschade door de grootste vuurwerkramp in Nederland, worden geconfronteerd met nieuwe feiten over het zeer vermoedelijk ontstaan door een bedrijfsongeval! Lees hieronder de nieuwste feiten:

Lees meer

Rechtsbank keurt No cure No Pay contract goed!

De Rechtbank Amsterdam heeft in de inmiddels bekende letselschadezaak van SM-meesteres Zeliha Thomas tegen de Nederlandse Letselstichting (NLS) en diens advocaat Gijs Verkruisen rechtsgeldig verklaard. Thomas moet daarom de overeenkomst nakomen en 40% (plus BTW en na aftrek van de advocatenkosten) van de schadesom van € 750.000 afstaan aan NLS.

Lees meer

Veel letselschade als gevolg van bijtende dieren in Pretparken?!

26 april 2010 - Regelmatig bereiken ons berichten dat niet alleen kinderen, maar ook volwassenen zijn gebeten door dieren in pretparken / dierentuinen en hierdoor letsel hebben opgelopen.

Lees meer

Snelheidscampagne bebouwde kom.

16 april 2010 - In de jaren 2004 t/m 2008 vielen er jaarlijks gemiddeld 21 doden en liepen 509 mensen letsel op waarvoor ziekenhuisopname nodig was, bij ongelukken binnen de bebouwde kom waarbij een motorvoertuig betrokken was. Gemiddeld 75% van de letselschade slachtoffers was voetganger of fietser terwijl 50% van de doden als voetganger of fietser aan het verkeer deelnam.

Lees meer

Hoofddoek leidt tot letselschade.

15 april 2010 - Uitspraak letselschade discriminatie en hoofddoek-ongeval moslima op kartbaan, bewijsopdracht voor eiseres.

Lees meer

Toename (18%) letselschade slachtoffers na ongeval in 5 jaar tijd !

7 april 2010 - Het aantal mensen dat letsel heeft opgelopen en vervolgens is opgenomen in een ziekenhuis na een ongeval is in vijf jaar tijd (2004 tot en met 2008) met 18 procent gestegen.

Lees meer

Aangeboden Arbobalans aan Tweede Kamer door minister Donner

6 april 2010 - Bij veel bedrijfsongevallen ontstaat letsel schade. Daarom zijn de Arbeidsomstandigheden van wezenlijk belang voor letselschade slachtoffers.

Lees meer

Werkgevers benauwd voor thuiswerken!

Werkgevers zijn bevreesd voor letselschade claims van medewerkers welke thuiswerken. Aldus de werkgevers werpen de arboregels hiervoor een drempel op.

Lees meer