Jumbo moet bloeden voor kapotte Breezer

AMSTERDAM - 29-01-2007.
Supermarkt Jumbo moet een schadevergoeding betalen aan een klant die flink gewond raakte door een uiteengespat flesje Breezer.

Lees meer

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Geweldsmisdrijf
Zoals de naam van de organisatie al doet vermoeden moet er sprake zijn van een geweldsmisdrijf dat wil zeggen dat u slachtoffer moet zijn geweest van een geweldsmisdrijf. Veel voorkomende geweldsmisdrijven zijn bijvoorbeeld: mishandeling, diefstal met geweld, bedreiging met een wapen of verkrachting. Het is niet van belang of er uiteindelijk een dader is aangehouden of dat de dader onbekend is gebleven. Ook als er een dader is aangehouden is het niet van belang of hij veroordeeld is of niet. De Commissie vormt zich zelfstandig een oordeel over dat wat is gebeurd en is daarbij niet gebonden aan het oordeel van de rechter.
Wat wel belangrijk is, is dat u datgene wat u is overkomen aannemelijk kunt maken voor de Commissie. Dit kunt u op verschillende manieren doen: zo is een veroordeling van de dader een sterke aanwijzing voor datgene wat u is overkomen, maar ook uit medische gegevens of getuigenverklaringen kan soms worden opgemaakt wat er is gebeurd. Kortom: het gaat erom dat u voor de Commissie aannemelijk kunt maken dat u het slachtoffer bent geweest van een geweldsmisdrijf.

Lees meer

'Weeffout in Arbowet aanpakken'

HILVERSUM

Opdrachtgevers moeten niet langer onder de aansprakelijkheid voor de (on)veiligheid van werknemers van buitenlandse onderaannemers uitkunnen.

Lees meer

Werkgever draait op voor burn-out

AMSTERDAM - 17-01-2007.
Werkgevers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de schade die een werknemer oploopt door een burn-out. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank in Heerlen, die onlangs een servicemonteur met een burn-out een schadevergoeding toekende. De hoogte van het bedrag moet nog worden vastgesteld.

Lees meer

Organisch Psycho Syndroom (OPS)

Organisch Psycho Syndroom, OPS, is een ernstige aandoening van het zenuwstelsel die kan ontstaan als gevolg van (beroepsmatige) blootstelling aan organische oplosmiddelen.

Lees meer

Omvang schade

De omvang van de vordering is niet beperkt tot het volgens wet verschuldigde onderhoud. Basis voor de schade aanspraak is hetgeen de overledene tijdens het leven feitelijk aan levensonderhoud verschafte.

Lees meer

Zoek en vergelijk Thuiszorg instellingen

Cliënten in de thuiszorg kunnen binnenkort instellingen vergelijken op de website www.kiesbeter.nl. Dat meldt Actiz, de brancheorganisatie voor zorgondernemers. Op de website is zeventig procent van de branche vertegenwoordigd. Iedereen kan zoeken op de naam van de zorginstelling, de plaatsnaam, de soort zorg en op cultuur of levensovertuiging.

Lees meer

Borstfabrikant vergoedt na jaren schade aan vrouwen

bron: Trouw. 10-11-2006.

De Amerikaanse fabrikant van borstimplantaten Dow Corning heeft de eerste schadevergoedingen uitbetaald aan Nederlandse vrouwen die ziek werden van protheses van het bedrijf.

Lees meer

'Ziekenhuizen rommelen met gegevens over missers'

AD

AMSTERDAM - Tientallen ziekenhuizen verstrekken onjuiste gegevens over de registratie van medische fouten aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Zij zijn te rooskleurig over de aanpak van missers. Dat blijkt vrijdag uit een onderzoek van het Algemeen Dagblad.

Lees meer

Senaat wil onderzoek vergoeding affectieschade afwachten

Eerste Kamer. 13 september 2006.

Vanuit de Kamer is op dinsdag 12 september 2006 kritisch gereageerd op het wetsvoorstel van minister Donner dat de vergoeding van immateriële schade aan familieleden en andere naasten van een slachtoffer van een misdrijf mogelijk moet maken.

Lees meer

Smartengeld / Nederlandse rechters zijn zuinig

Bron Trouw - 23 juni 2006

Een been verliezen, een oog kwijtraken of whiplash: in Nederland valt voor het slachtoffer veel minder te verhalen op de dader dan in andere landen. Rechters zijn zuinig.

Lees meer

Letsel door sleutelbos

Sleutelbossen zorgen onvermoed voor schrijnende toestanden bij auto-ongelukken. Honderden automobilisten die autosleutel en huissleutels graag bij elkaar bewaren, lopen extra letsel op doordat de sleutelbossen bij een kop-staartbotsing zich in de benen boren.

Lees meer

LSA-voorzitter richt zich tot Tweede Kamer over Letselcash

De voorzitter van de LSA, Hein Taminiau, heeft zich tot de Vaste Kamercommissie voor Justitie van de Tweede Kamer gericht naar aanleiding van de publicatie in de Volkskrant over Letselcash. Taminiau wijst de Kamer erop dat het verbod op no cure no pay voor advocaten voordelig uitpakt voor schaderegelingsbureaus als Letselcash en Euroclaim, voor wie dat verbod niet geldt.

Lees meer

DAS rechtsbijstand boekt recordwinst

DAS Rechtsbijstand

PERSBERICHT
Amsterdam, 1 mei 2006

Lees meer

Snowworld niet aansprakelijk voor skiongeval

Een 52-jarige vrouw brak haar rechter been tijdens een skiles bij Snowworld. De bindingen van de ski's die zij van Snowworld had gehuurd, lieten niet los. Het bedrijf is echter niet aansprakelijk voor de letselschade, zo oordeelde de rechter onlangs.

Lees meer

Nieuwe wettelijke regeling

In de nieuwe wettelijke regeling is de absolute verjaringstermijn van twintig jaar vervallen in zaken van verborgen letselschade. Wat resteert is een verjaringstermijn van vijf jaar voor een verhaalsactie. Die termijn gaat lopen op het moment dat de getroffene bekend raakte met de opgelopen schade en met de daarvoor aansprakelijke persoon. Een vordering tot verhaal van opgelopen schade kan dus niet meer verjaren voordat die schade zich heeft geopenbaard.

Lees meer